Stall Eikebergs telefon!

Stall Eikebergs telefonnummer er 92669896. Der treffer du den som til enhver tid er på jobb. vi tar også imot henvendelser på julianne@stalleikeberg.no. Spørsmål om ridekurs sendes på mail.

Husk å gi beskjed i god tid dersom du ikke kan komme på ridetimen din. Hestene gjøres klar i god tid og det blir mye stress for hestene å bli gjort klart mange ganger i løpet av en arbeidsdag 🙂