20 aug 2019 - 19:00

Velkommen til ridekurs for ungdom og voksne med liten eller ingen erfaring med ridning og hest!

Det er ridning fra kl 19.00 – 19.45. For at timen skal bli så effektiv som mulig ber vi alle om å møte opp ca 10 min før timen, klare med hjelm og vest på.

Kurset ligger på nivå nybegynner 1 / nybegynner 2: http://www.stalleikeberg.no/rideskole-nivaer/nybegynner-1-2-ungdom-voksen/

OBS NYTT FRA 2019: Det er obligatorisk med medlemsskap i Søndre Eikeberg Rideklubb for alle ryttere i rideskolen. Innmelding i klubben skjer via www.minidrett.no og det er rytterens ansvar og melde seg inn før rideskolestart. All betaling til klubben skjer uavhengig av rideskolen og via Min Idrett.  

Dersom du ønsker å dele opp betalingen i 2 ber vi deg skrive dette i kommentarfeltet ved påmelding.

Vi gjør oppmerksom på at ridning regnes som en risikoidrett og fall/skader kan forekomme. Ved påmelding har du akseptert denne risikoen og at all ridning og opphold på gården skjer på eget ansvar. Vi ber alle om å følge de sikkerhetsregler som gjelder. Rideskolen har ansvarsforsikring som gjelder dersom ansatte ved rideskolen opptrer uaktsomt. Vi anbefaler alle å tegne egen ulykkesforsikring.

 

 

Pris: kr 5 300,00 NOK

Kontaktperson:
Ridelærer Julianne Devold

Keep this field blank:


Din epost*:
Felt kreves
Rytter
Navn*:
Felt kreves
Telefon:
Fødselsår*:
Felt kreves
Adresse*:
Felt kreves
Kontaktperson/Foresatte
Navn 1*:
Felt kreves
Telefon 1*:
Felt kreves
Navn 2:
Telefon 2:
Jeg godkjenner at bilder av rytter kan brukes på nettside/sosiale medier:
Jeg vet at deltakelse krever medlemskap i Søndre Eikeberg Rideklubb*:
Felt kreves
Jeg er aksepterer at påmeldingen er økonomisk bindende for hele kurset og at all ridning og opphold på gården skjer på eget ansvar*:
Felt kreves
Antall plasser*:
Kommentar:
Vennligst fyll inn denne koden:
Felt kreves