1 jan 2020 - 15:30

Velkommen til Stallgjengen 2019/2020!

Stallgjengen er rideskolens fritidstilbud. De hjelper til med klargjøring av hester til rideskolen, stalltjeneste, puss av utstyr, leiing på timer, fôre kveldsfôring mm.

Stallgjengen har fast(e) dag(er) de kommer på og har fast stellehest. Dersom du er ny i Stallgjengen får du en fadder som hjelper deg. Oppmøte senest kl 15.30, hjemreise kl 20.00. Husk å skrive i kommentarfeltet hvilke dag og hvilke hester du ønsker deg.

Det mulig å ha fast stellehest mandag, tirsdag, torsdag. Vi fører oppmøte og man får mulighet til å ri på tur ca hver 4. søndag dersom man møter opp til avtalt tid på stelledagene sine.

Kriterier for å bli tatt opp i Stallgjengen:

  • Fylt 10 år
  • Kan binde opp, stelle og sale på en hest på egenhånd. Aspiranter må kunne ta på grime og binde opp hesten.
  • Godkjenning fra forelder/foresatt
  • Viser ansvar for hester, utsyr, anlegg og  medryttere og bidra til et godt miljø på stallen
  • Vurderingen på hvem som blir tatt opp i Stallgjengen gjøres av ansatte i rideskolen

Kriterier for å bli valgt inn i styret i Stallgjengen:

  • Fylt 13 år
  • Viser gode evner til å hjelpe andre og lære bort sine kunnskaper
  • Ha 1 faste stelledager
  • Kunne stille opp som ansvarlig for stallgjengen på lørdager og søndager etter turnus
  • Vurderingen av hvem som får stille til valg i styret gjøres i av ansatte i rideskolen.

Du må selv lese kontrakten som gjelder for Stallgjengen: Kontrakt Stallgjengen

Det å være med i Stallgjengen er et privilegium, ikke en rettighet. Vi stiller høye krav til stell av hestene våre og forventer at stellerne dukker opp når de er satt opp, evt gir beskjed i god tid dersom man ikke kan komme på mail eller tlf 92669896( minst 2 dager før). Ved sykdom må stelleren selv ordne en vikar. Dersom stelleren ikke kommer til avtalt tid 2 ganger mister man plassen i Stallgjengen.

Alt opphold i staller og på anlegget forøvrig skjer på egen risiko.

Pris:

Kontaktperson:
Ridelærer Julianne Devold
Din epost*:
Felt kreves
Rytter
Navn*:
Felt kreves
Telefon:
Fødselsår*:
Felt kreves
Adresse*:
Felt kreves
Kontaktperson/Foresatte
Navn 1*:
Felt kreves
Telefon 1*:
Felt kreves
Navn 2:
Telefon 2:
Jeg godkjenner at bilder av rytter kan brukes på nettside/sosiale medier:
Jeg vet at deltakelse krever medlemskap i Søndre Eikeberg Rideklubb*:
Felt kreves
Jeg er aksepterer at påmeldingen er økonomisk bindende for hele kurset og at all ridning og opphold på gården skjer på eget ansvar*:
Felt kreves
Antall plasser*:
Kommentar:
Vennligst fyll inn denne koden:
Felt kreves