Ridehuset er nytt av 2010.

Ridehuset er åpent for hester oppstallet på Stall Eikeberg og hester oppstallet på andre staller som ønsker å leie seg inn for å trene. Se prisliste.

Faste aktiviteter i ridehuset:

Følg med på arrangementssiden for andre arrangerment som er i ridehuset. Ta kontakt med Julianne dersom du ønsker å bruke ridehuset. Da får du vite når det er ledig.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:00 Åpner Åpner Åpner Åpner Åpner
09:00  Vedlikehold  Vedlikehold  Vedlikehold  Vedlikehold  Vedlikehold
10:00
11:00
12:00
13:00 Rideskole
14:00  1430 Rideskole Rideskole  1430  rideskole
15:00  Rideskole Rideskole Rideskole
16:00  Rideskole Sprangtrening Rideskole
17:00 Rideskole
18:00  Rideskole
19:00  Rideskole
20:00  Rideskole slutt 2030
21:00
22:00 Stenger Stenger Stenger Stenger Stenger

Man må følge regler for ridebanene