Alle som er i stallen SKAL følge våre rutiner for stell og stalltjeneste. Hestene våre er det viktigste vi har og de kommer alltid i første rekke. For at de skal fortsette å være glade i jobben sin må de behandles forsiktig.

  • Alle hester SKAL bindes opp med GRIME og leietau ved ALL håndtering i boksen. De hestene som ikke kan bindes opp har merknad på boksen sin. 
  • Hesten skal bindes så kort at den står fast og ikke kan sette seg fast i tauet sitt. Det skal KUN benyttes sikkerhetsknute. Spør personalet dersom du ikke kan knuten.
  • Hesten må kun bindes i boksvegg, ikke i døra.
  • Ved påsaling skal salen legges forsiktig på og gjorden skal festes med største forsiktighet. Gjorden skal festes og strammes med et hull av gangen på HVER side. Ellers blir plata på spranggjorden skjev under magen og gis ubehag. 
  • Det er opp til ridelærer å bestemme hvem som får og ikke får sale på hestene. 
  • Ved stalltjeneste skal trillebåra stå utenfor boksen så hesten ikke skader seg, håndtakene peker ut i stallgangen. All redskap skal henges på plass umiddelbart etter bruk. Flytt trillebåra dersom det kommer hest inn/ut av stallen.
  • Kost stallgangen og foran flissiloen når du er ferdig. 

Er du usikker på noe ber vi deg spørre personalet

Rutiner v stell, påsaling, stalltjeneste plakat