Velkommen til Stallgjengen! 

Stallgjengen hjelper til med klargjøring av hester til rideskolen, stalltjeneste, puss av utstyr, leiing på timer mm.

Stallgjengen har fast(e) dag(er) de kommer på og har fast stellehest.

Det mulig å ha fast stellehest mandag, tirsdag, torsdag, lørdag og søndag.

Kriterier for å bli tatt opp i Stallgjengen:

  • Fylt 10 år
  • Kan binde opp, stelle og sale på en hest på egenhånd
  • Godkjenning fra forelder/foresatt
  • Viser ansvar for hester, utsyr, anlegg og  medryttere og bidra til et godt miljø på stallen
  • Vurderingen på hvem som blir tatt opp i Stallgjengen gjøres av ansatte i rideskolen

Kriterier for å bli valgt inn i styret i Stallgjengen:

  • Fylt 11 år
  • Viser gode evner til å hjelpe andre og lære bort sine kunnskaper
  • Ha 1 faste stelledager
  • Kunne stille opp som ansvarlig for stallgjengen på lørdager og søndager etter turnus
  • Vurderingen av hvem som får stille til valg i styret gjøres i av ansatte i rideskolen.

De som ønsker å være med i Stallgjengen fyller ut dette skjemaet og sender/ leverer til Julianne: Kontrakt Stallgjengen

Det å være med i Stallgjengen er et privilegium, ikke en rettighet. Vi stiller høye krav til stell av hestene våre og forventer at stellerne dukker opp når de er satt opp, evt gir beskjed i god tid dersom man ikke kan komme på mail eller tlf 92669896( minst 2 dager før). Ved sykdom må stelleren selv ordne en vikar. Dersom stelleren ikke kommer til avtalt tid 2 ganger mister man plassen i Stallgjengen.