Her finner du oversikt over hvilke gruppe som gjør hva i de forskjellige ukene.

Mer spesifikk semesterplan blir lagt ut så fort den er klar.

B- Bommer, D- dressur, S- sprang, T- terreng, O/N- Oppover og nedoverbakker

UKEM 1630M 1730M 1830T 1630T 1730T 18300 17150 1830T 1630T 1730T 1830F 1630F 1730F 1830
9BBBDDDD
DDDBBD
10DTurDTurBBTur
BBSDTurD
11DDTurBTurBB
TurDDDDTur
12BB/SBDDTurD
BTurSTurDD
13
P
ÅSK
E

F

E

R

I

E

P

Å

S

K
14

SK

E
TurDDD
DDDBBB
15TurDDDTurDTur
DDSTurDD
16DTurDBBBO/N
TurBSDTurD
17DB/STurDDTurB
STurS/TBBTur
18B/SB/SBTurDDD
BBTO/NO/NO/N
19TurDDB/STurB/STur

KR.

HIMM

EL
DDD
20
17.

M

AI
DDDB
Tur
TBTurB
21
PI

N

SE
BBTurD
STurTBBB
22DTurDTurDDB
BBTDDTur
23B/SB/STurBTurBD
DDTTurDD
24TurTDLekLekDTur
LekLekTLekLekLek
25LekLekLek